modstranden

Generalforsamling

Søndag den 26. april 2020 kl. 10:00 på Kerteminde Byskole AFLYST
– men klik og læs herunder:

Orientering 2020Regnskab 2019Budget 2021

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i perioden 1. april – 30. maj med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab samt forslag til værdiansættelse af andele.
  4. Forelæggelse af drifts-  og likviditetsbudget til godkendelse, og fastlæggelse af bidrag til andelsforeningen.
  5. Indkommende forslag.
  6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor.
  8. 8. Eventuelt.

Generalforsamling 2019 – søndag den 19. maj kl. 10, Kerteminde Byskoles Festsal

Indkaldelse      Forslag      Referat      Beretning      Regnskab     Budget

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Beretning

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Regnskab

Opstartsmøde . . .  2011

 

Andelsforeningen af 21.11.2010 – Ryttervejen 14, 5240 Odense NØ – tlf.: 20 11 73 38 – mail: prebenschack@privat.dk
Luk menu