modstranden

Bestyrelsen

Preben Schack
formand
Violvej 26
prebenschack@privat.dk

tlf.: 20 11 73 38
Niels Magnussen
kasserer
Violvej 11
nm@kielberg.com
tlf.: 20 16 04 01
Flemming Bøgelund næstformand
Violvej 24

flemming@urværkstedet.dk
tlf.: 40 25 50 38

Kai Holm
bestyrelsesmedlem
Gyvelvej 6

kai@galnet.dk
tlf.: 30 28 70 67

Trine Sommer Korsgaard bestyrelsesmedlem
Solsikkevej 19

trinekorsgaard@live.dk
tlf.: 29 20 15 60

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Disse vælges på den årlige generalforsamling tillige med 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt han/hun eller en person som han/hun er beslægtet med eller lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse

Der føres en protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og en sekretær, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Andelsforeningen af 21.11.2010 – Ryttervejen 14, 5240 Odense NØ – tlf.: 20 11 73 38 – mail: prebenschack@privat.dk
Luk menu