modstranden

Foreningen      Vedtægter      Bestyrelsen      Generalforsamling      Information      Blog      Billeder

Bestyrelsen

Birger Munter – formand
Valmuesti 2
birgermunter@mail.dk
tlf.: 25 34 78 72

Niels Magnussen
– kasserer
Violvej 11
nm@kielberg.com
tlf.: 20 16 04 01

Preben Schack – næstformand
Violvej 26

prebenschack@privat.dk

tlf.: 20 11 73 38

Flemming Bøgelund – medlem
Violvej 24

flemming@urværkstedet.dk

tlf.: 40 25 50 38

Kai Holm – medlem
Gyvelvej 6
kai@galnet.dk
tlf.: 30 28 70 67

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Disse vælges på den årlige generalforsamling tillige med 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt han/hun eller en person som han/hun er beslægtet med eller lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse

Der føres en protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og en sekretær, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.


Andelsforeningen af 21.11.2010 – Lindeparken 10, 5260 Odense S – tlf.: 25 34 78 72 – mail: birgermunter@mail.dk
Luk menu