Grøn Sommerby

Grøn Sommerby

Kære medsommerhusejere

Kunne det tænkes, at nogen ville stille op til bestyrelsen med visioner for, hvordan vi kan gøre sommerbyen mere attraktiv og grøn?

Jeg er kommet jævnligt i sommerbyen siden 2005, og i den tid er antallet af markante, solitære træer blevet færre. Mange af træerne var givetvis generende for naboerne, og skulle væk. Men indtrykket af et mindre smukt og mindre grønt område står tilbage.

Bestyrelsen udfører for mig at se et godt og solidt arbejde for at styre økonomien, vedlige holde veje og træde til, når der er uoverensstemmelser vedr. skel og træer. Men det er jo først og fremmest drift.

Jeg kunne tænke mig, om nogen havde lyst til at stille op på et program, som sigter mod at gøre Sommerbyen til et endnu smukkere og grønnere område til glæde for mennesker og dyr.

Ideer kunne være:

– Identificering af, hvor der kunne plantes solitære træer, vi kan glædes over uden at de generer nogen beboere.

– Snak med kommunen om at plante nogle få egnede træer ud mod strandengen.

– Finde ud af, hvad man gør succesfuldt andre steder.

– Lave et idekatalog over træer, der egner sig til at stå i sommerhushaver, og som overholder lokalplanens anbefalinger.

– Etablere fuglekasser, insektboer og blomsterenge.

– Afsætte et fast beløb hvert år til realisering af ovenstående.

Jeg stiller ikke selv op til bestyrelsen, men støtter gerne initiativer, også med arbejdskraft.

Til information har vores lokalplan følgende bestemmelse vedrørende træer:

– ”§ 8,3 Beplantning, der er højere end 1,8 m inden for den enkelte sommerhusgrund, skal være løvfældende, og må ikke have sammenvoksede bladkroner”

Og der er følgende henstilling:

– ”Det henstilles til at der ikke plantes højt voksende træer på sommerhusgrundene. Kommunalbestyrelsen overlader tilsyn med hegn og træer til Bestyrelsen for Kerteminde Sommerby. Det henstilles at der kun være 2 enkeltstående planter, som er højere end 1,8 m på hver grund og placeringen skal i sin helhed være indenfor det enkelte byggefelt, og at træhøjden må ikke overstige 5 m”

 

Skriv et svar

Luk menu