modstranden

Foreningen      Vedtægter      Bestyrelsen      Generalforsamling      Information      Blog      Billeder

Vi må desværre meddele, at Birger Munter er stille sovet ind tirsdag den 21/7.

Vi ville gerne på årets generalforsamling, have takket Birger Munter for hans store indsats i forbindelse med Andelsforeningens stiftelse, og takket ham for hans altid engagerede tilgang til arbejdet som formand i perioden fra stiftelsen og frem til, at sygdommen tvang ham til at stoppe.

Corona og hans egen sygdom forhindrede os desværre i dette, men i begyndelsen af juni overbragte vi ham på foreningens vegne en gave, som han blev meget glad for.

Æret være hans minde.

Bestyrelsen.

Desværre er der sket en teknisk fejl ved NETS vedrørende opkrævning af betaling for 2. rate i 2020.

I skulle meget gerne modtage en sådan i løbet af kort tid som almindelig post til jeres folkeregisteradresse.

På grund af fejlen, vil der naturligvis ikke blive opkrævet gebyr  ved for sen betaling, hvis betalingen sker inden 15. Juli 2020.

Bestyrelsen

lukket gruppe

Kerteminde Sommerby – et attraktivt sommerhusområde ved Kerteminde Bugt

Efter 2. Verdenskrig gik det stærkt med at bygge sommerhuse på dette areal ejet af Kerteminde Kommune. Husene lå således på lejet grund.

Sommerhusejerne dannede i 2010 en andelsforening, der købte arealet af kommunen.

Hjemmesiden henvender sig især til beboerne med aktuel og relevant information, men også helt sikkert til andre interesserede.

Har du spørgsmål, som du ikke umiddelbart finder svart på her, hører vi gerne fra dig.

Nu er der opsat Hjertestarter placering mellem Kløvervej 42 og 44  – se mere!

Andelsforeningen af 21.11.2010 – Ryttervejen 14, 5240 Odense NØ – tlf.: 20 11 73 38 – mail: prebenschack@privat.dk
Luk menu