modstranden

Foreningen      Vedtægter      Bestyrelsen      Generalforsamling      Information      Blog      Billeder

Trafikmåling
(opslag 25. maj 2020)

I 2017 besluttede et flertal på generalforsamlingen, at fjerne vejspærringen i skoven, således at der er gennemkørsel hele året.
Siden denne beslutning blev taget, har vi i bestyrelsen modtaget mange henvendelser om, at der er rigtig meget trafik på Syrenvej/Solsikkevej.
For at få et indtryk af trafikbelastningen, lavede vi en aftale med Kerteminde Kommune om at lave en trafiktælling, men kommunen måtte desværre annullere aftalen.
Vi har nu bestilt et privat firma, som fra tirsdag den 26/5 og 14 dage frem, vil måle trafikmængden på Solsikkevej og Anemonevej.
Vi håber hermed at få nogle data, der kan gøre os klogere på trafikken ved Anemonevej/Solsikkevej.

Bestyrelsen

————————————————————————————————————————

På grund af den aktuelle situation vedr. coronavirus, har bestyrelsen besluttet at aflyse den planlagte generalforsamling den 26. april 2020.

Vi ved endnu ikke hvornår det er muligt, at gennemføre generalforsamlingen, men når sundhedsmyndighederne vurderer, at det igen er forsvarligt at afholde møder med mange deltagere, vil vi indkalde til generalforsamling med min. 14. dages varsel.

På bestyrelsens vegne

Niels Magnussen


Vi har den 10/01 2020 afholdt bestyrelsesmøde, hvor vores suppleant Trine Sommer Korsgaard er indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med følgende sammensætning frem til forårets generalforsamling:

Formand: Preben Schack

Næstformand: Flemming Bøgelund Pedersen

Kasserer: Niels Magnussen

Bestyrelsesmedlem: Kai Holm

Bestyrelsesmedlem: Trine Sommer Korsgaard

På bestyrelsens vegne

Niels Magnussen

————————————————————————————————————

Som nogen af jer sikkert allerede har bemærket, opkræves bidrag til andelsforeningen nu af LEA Ejendomspartner i stedet for Azets Ejendomsadministration. Baggrunden er, at vi i bestyrelsen har set os nødsaget til at afbryde samarbejdet med Azets på grund af alt for mange fejl og mangler i det udførte arbejde. Ændringen har desværre den ulempe, at betaling skal foretages manuelt, da tidligere betalingsservice ikke kan benyttes. Betalingsfristen er i opkrævningen sat til 2/1 hvilket kan være vanskeligt at nå for de fleste. Vi vil derfor være rimelig fleksible med hensyn til overholdelse af fristen. I slutningen af januar sendes en venlig påmindelse til de, der endnu ikke har betalt. Vi beklager ulejligheden, men det var ikke muligt, at fortsætte med Azets.

Niels Magnussen, kasserer
lukket gruppe

Kerteminde Sommerby – et attraktivt sommerhusområde ved Kerteminde Bugt

Efter 2. Verdenskrig gik det stærkt med at bygge sommerhuse på dette areal ejet af Kerteminde Kommune. Husene lå således på lejet grund.

Sommerhusejerne dannede i 2010 en andelsforening, der købte arealet af kommunen.

Hjemmesiden henvender sig især til beboerne med aktuel og relevant information, men også helt sikkert til andre interesserede.

Har du spørgsmål, som du ikke umiddelbart finder svart på her, hører vi gerne fra dig.

Nu er der opsat Hjertestarter placering mellem Kløvervej 42 og 44  – se mere!

Andelsforeningen af 21.11.2010 – Ryttervejen 14, 5240 Odense NØ – tlf.: 20 11 73 38 – mail: prebenschack@privat.dk
Luk menu